ເປັນຫຍັງຈີ່ງໃຊ້ Mocha Messenger ?

  • ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຜ່ານ, ນໍາໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ
  • ສາມາດຟັງເພງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສົນທະນາໄດ້
  • ສະດວກສະບາຍໃນການສະແດງຄວາມຮູ້ສືກໂດຍຜ່ານສະຕິກເກີ້ສຽງ
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາໝູ່ເພື່ອນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ Mocha Messenger
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສະເປັກຄວາມໄວສູງ

ຟັງເພງຮ່ວມກັນ

ສຳພັດປະສົບການໃໝ່ກັບ Mocha Messenger ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສືກກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.

ສະຕິກເກີ້ສຽງ

ສະຕິກເກີ້ສຽງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ເພື່ອໃຊ້ສະແດງແທນຄວາມຮູ້ສືກໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສົນທະນາ ດ້ວຍຮູບພາບປະກອບສຽງເວົ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ : ສຽງເດັກນ້ອຍໄຫ້, ສຽງເຄາະປະຕູ...