ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບ

1, Mocha ແມ່ນຫຍັງ?

- Mocha Messenger ແມ່ນແອັບພິເຄຊັ້ນສຳລັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ສົນທະນາຟຣີ ເຊີ່ງສ້າງຂື້ນໂດຍ Unitel ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສົນທະນາກັບໝູ່ເພື່ອນ ພ້ອມທັງມີຫຼາກຫຼາຍຟັງຊັ້ນທີ່ໜ້າສົນໃຈ
- ຄຽງຂ້າງກັບບັນດາຟັງຊັ້ນຫຼັກເຊັ່ນ : ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສົນທະນາແບບເປັນກຸ່ມ, ຂໍ້ຄວາມສຽງ, ສົ່ງຮູບພາບ, ສົ່ງນາມບັດ, Mocha ຍັງມີຟັງຊັ້ນໂດດເດັ່ນ ທີ່ແອັບພິເຄຊັ້ນອື່ນບໍ່ມີ :
- ຟັງເພງຮ່ວມກັນ : ທ່ານສາມາດສົນທະນາ ແລະ ຟັງເພງທີ່ມັກ ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ໃນເວລາດຽວກັນໂດຍຜ່ານ Keeng ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມແຫ່ງສຽງເພງ.
- ສະຕິກເກີ້ສຽງ : ສະຕິກເກີ້ສຽງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ນຳໃຊ້ງ່າຍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະແດງອອກຄວາມຮູ້ສືກໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາ"

2, ຈະລົງທະບຽນ ແລະ ສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານດ້ວຍວິທີໃດ?

ຜູ້ໃຊ້ ນໍາໃຊ້ເບີໂທສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານບັນຊີ Mocha ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້​ :
- ໃສ່ເບີໂທລະສັບ ເພື່ອເອົາລະຫັດເປີດໃຊ້ງານຈາກສູນຂໍ້ຄວາມ Mocha
- ນຳໃຊ້ລະຫັດທີ່ໄດ້ຮັບເພື່ອເປີດນຳໃຊ້ບັນຊີ Mocha

3, ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Mocha ດ້ວຍວິທີໃດ?

ທ່ານສາມາດນໍາໃສ່ເບີໂທສ່ວນຕົວເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ Mocha.

4, ເມື່ອຕ້ອງການປ່ຽນລະຫັດເຂົ້າລະບົບຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ສຳລັບ Mocha, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າລະບົບຈະຮອງຮັບເບີໂທຂອງທ່ານແບບອັດຕະໂນມັດໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ງານ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

5, ເພື່ອນຳໃຊ້ Mocha ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການບໍ່?

ປະຈຸບັນ Mocha ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການໃດໆຈາກຜູ້ນຳໃຊ້. Mocha ແມ່ນແອັບພິເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມຟຣີ. ໃນກໍລະນີທີມີການຕັດເງີນ ອາດເນື່ອງມາຈາກຜູ້ໃຊ້ ໄດ້ດາວໂຫຼດ Mocha ຈາກເວັບໃດໜື່ງທີ່ບໍ່ມີທີ່ມາຊັດເຈນ. ກະລຸນາອັບເດດ ຫຼື ດາວໂຫຼດເວີຊັ້ນໃໝ່ ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນໂດຍ Unitel ທີ່ເວັບໄຊ http://mocha.com.la.
ອີເມວສຳລັບໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ :​ mocha@unitel.com.la

6, Mocha ມີຟັງຊັ້ນຫຍັງທີ່ໂດດເດັ່ນ?

- ຄຽງຂ້າງກັບບັນດາຟັງຊັ້ນຫຼັກເຊັ່ນ : ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສົນທະນາແບບເປັນກຸ່ມ, ຂໍ້ຄວາມສຽງ, ສົ່ງຮູບພາບ, ສົ່ງນາມບັດ, Mocha ຍັງມີຟັງຊັ້ນໂດດເດັ່ນ ທີ່ແອັບພິເຄຊັ້ນອື່ນບໍ່ມີ :
- ຟັງເພງຮ່ວມກັນ : ທ່ານສາມາດສົນທະນາ ແລະ ຟັງເພງທີ່ມັກ ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ໃນເວລາດຽວກັນໂດຍຜ່ານ Keeng ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມແຫ່ງສຽງເພງ.
- ສະຕິກເກີ້ສຽງ : ສະຕິກເກີ້ສຽງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ນຳໃຊ້ງ່າຍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະແດງອອກຄວາມຮູ້ສືກໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາ

7, Mocha ສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ເທີງລະບົບປະຕິບັດການໃດຂອງໜ່ວຍໂທລະສັບ?

ປະຈຸບັນ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ Mocha ຢູ່ເທີງ Google Play (Android), Apple Store (iOS)

8, Mocha ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງເບີໂທຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ບໍ່?

Mocha ຈະສະແດງເບີໂທຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ ຢູ່ໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງໝູ່ເພື່ອນທີ່ກຳລັງສົນທະນາໄດ້ງ່າຍຂື້ນ

9, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຢູ່ເທີງໜ່ວຍໂທລະສັບຈະເຊື່ອມໄປຍັງ Mocha ບໍ່?

Mocha ຈະເຊື່ອມຫາລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ກັບລາຍຊື່ໝູ່ເພື່ອນທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ Mocha ຊ່ວຍໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ງ່າຍຂື້ນ

10, ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອຄົ້ນຫາໝູ່ເພື່ອນໃໝ່ຢູ່ເທີງ Mocha?

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ຟັງຊັ້ນ"ເຊີນຊວນໝູ່ເພື່ອນ" ຂອງແອັບພິເຄຊັ້ນ ເພື່ອເຊີນຊວນໝູ່ເພື່ອນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳໃຊ້ Mocha.

11, ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ອັບເດດບັນດາເວີຊັ້ນໃໝ່ຂອງ Mocha?

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາເວີຊັ້ນໃໝ່ຂອງ Mocha ຢູ່ເທີງເວັບໄຊ http://mocha.com.la ຫຼື ອັບເດດໂດຍກົງຢູ່ທີ່ App Store, Google Play Store.

12, ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ເພື່ອບ໋ອກບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານຢູ່ເທີງ Mocha?

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ເທີງ Mocha ແມ່ນຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ, ມີພຽງໝູ່ເພື່ອນໃນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຫັນຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້.

13, ບໍ່ສາມາດອັບເດດເວີຊັ້ນໃໝ່ຢູ່ເທີງຄັງແອັບພິເຄຊັ້ນໄດ້?

ເພື່ອອັບເດດ Mocha ເວີຊັ້ນໃໝ່ຢູ່ເທີງໜ່ວຍໂທລະສັບ, ຜູ້ໃຊ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີສ່ວນຕົວ : ບັນຊີ Apple Store (iOS), ບັນຊີ Google Play (Android).

14, ເປັນຫຍັງໜ່ວຍໂທລະສັບຂອງທ່ານຈື່ງບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫາ Mocha?

ຜູ້ໃຊ້ ສາມາດກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ ດ້ວຍວິທີການດັ່ງນີ້ :
1. ກວດສອບຄືນໜ່ວຍບັນທືກຄວາມຈຳຂອງໂທລະສັບ
2. ກວດສອບຄືນຈຳນວນດາຕ້າ ແລະ ແພັກເກັດ 3G
3. ຍ້າຍໄປຍັງເຂດທີ່ມີສັນຍານດີກວ່າ ແລ້ວລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ
4. ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຫາ mocha@unitel.com.la ຫຼື ໂທ 109

15, ເພື່ອຢືນຢັນບາງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Mocha ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຫາ mocha@unitel.com.la ຫຼື ໂທ 109
ອົງກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບ :​ Unitel
ສູນດູແລລູກຄ້າ :​ 109
ຂໍ້ກຳນົດ ນະໂຍບາຍ/ແນະນໍາ
ເວົ້າບາງຢ່າງ