ແນະນຳ

ນຳໃຊ້ Mocha Messenger ງ່າຍໆ. ລະບົບຈະຮອງຮັບເບີໂທແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍເບີໂທ. ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມລັບໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເມື່ອນຳໃຊ້ ແອັບພິເຄຊັ້ນຂອງ Unitel.

ຂໍ້ຄວາມສຽງ

ຢູ່ເທີງບ໋ອກສົນທະນາຖ້າຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ, ໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່ໄມໂຄໂຟນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດປຸ່ມ"ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທືກສຽງ" ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນບັນທືກສຽງ. ປ່ອຍມືອອກເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ," ກົດຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກອອກນອກ" ເພື່ອຍົກເລີກ

ຟັງຊັ້ນສົນທະນາແບບເປັນກຸ່ມ

ໃນໜ້າຕ່າງຫຼັກ, ເລືອກ"ສ້າງກຸ່ມໃໝ່". ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານພຽງແຕ່ໃສ່ຊື່ຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທຂອງບຸກຄົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົນທະນານຳ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍ.

ຟັງຊັ້ນ"ຟັງເພງຮ່ວມກັນ":

ຢູ່ເທີ່ງແຖບສົນທະນາກັບບຸກຄົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຟັງເພງຮ່ວມກັນ, ໃຫ້ເລືອກໄອຄອນຫູຟັງ[hình ảnh]. ທ່ານພຽງແຕ່ໃສ່ຊື່ເພງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບ່ງປັນ ເຂົ້າໃນຊ່ອງຄົ້ນຫາ, ເລືອກເພງ ແລະ ສົ່ງຄຳເຊີນໃຫ້ຟັງເພງຮ່ວມກັນ. ສຸດຍອດໄປເລີຍ ສຳການສົນທະນາ ແລະ ຟັງເພງຮ່ວມກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ